Bokförings- och bokslutstjänster

0 9/2022 | veikkolassa 9/20220 9/2022 | veikkolassa 9/20220 9/2022 | nummelassa 9/20220 9/2022 | espoossa 9/20220 9/2022 | espoossa 9/20220 9/2022 | på svenska 9/20220 9/2022 | på svenska 9/20220 9/2022 | espoossa 9/20220 9/2022 | edullinen kirjanpito 9/20220 9/2022 | espoossa 9/20220 9/2022 | espoossa 9/20220 9/2022 | bokföring 9/20220 9/2022 | nummelassa 9/20220 9/2022 | på svenska 9/20220 9/2022 | uudenmaan tilipalvelut 9/20220 9/2022 | 9/2022

Rekisteriseloste

C&J Palvelut t:mi asiakasrekisteri

1. Rekisterin pitäjä

C&J Palvelut t:mi, 1761269-5
Vanhatie 29, 02880 Veikkola
Puhelin: +358 45 67 56 008

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Cecilia Hoffrén
Vanhatie 29, 02880 Veikkola
Puhelin: +358 45 67 56 008
Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)cj-palvelut.fi

3. Rekisterin nimi

C&J Palvelut t:mi asiakasrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

C&J Palvelut asiakasrekisteriä käytetään asiakkaiden toimeksiantojen hoitoon, asiakassuhteiden hoitoon, asiakasyhteydenpitoon ja muuhun vastaavaan tarkoitukseen.

Asiakasrekisterin tietoja käytetään C&J Palvelut omaan suoramarkkinointiin, jollei asiakasyritys ole kieltänyt suoramarkkinointia.

C&J Palvelut saa asiakasrekisterin sisältämät henkilötiedot asiakasyritykseltä. Tietojen rekisteröinti perustuu henkilötietolain 8 §:n 5 kohdan mukaiseen yhteysvaatimukseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakasyrityksen nimi, y-tunnus ja yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, fax, verkko-osoite, sähköposti), asiakasyrityksen yhteyshenkilön nimi, asema yrityksessä ja yhteystiedot (puhelinnumero, fax, sähköposti), tiedot asiakasyrityksen toimeksiannosta, laskutustiedot, asiakkuuteen tai muuhun asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot.

Rekisteröitäviä tietoja ovat:

 • Etunimi
 • Sukunimi
 • Sähköpostiosoite
 • Henkilötunnus
 • Puhelin
 • Osoite

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasrekisterin yhteystiedot ja muut asiakkuuteen liittyvät tiedot saadaan C&J Palvelut asiakkailta asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana.

Tietoja saadaan myös kaupallisista ja julkisista rekistereistä sekä yhteystietolomakkeiden kautta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

C&J Palvelut ei luovuta rekisterin sisältämiä tietoja tai siirrä niitä Euroopan Unionin tai Euroopan Talousalueen ulkopuolelle ellei toimeksianto niitä edellytä,

jolloin tietoja voidaan siirtää henkilötietolain sallimissa rajoissa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne C&J Palveluiden työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja.

Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Rekisteriä ylläpidetään teknisenä tallenteena.

Sekä C&J Palvelut t:min että C&J Palvelut tmi:n käyttämien alihankkijoiden ja palveluntoimittajien tietoverkot ja laitteistot, joilla rekisterit sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä toimenpiteillä.

9. Tarkastusoikeus

Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle (yhteystiedot mainittu kohdassa 1)

10. Markkinointiluvan peruminen

Rekisteröidyllä on oikeus peruttaa antamansa markkinointilupa ilmoittamalla siitä saamassaan sähköpostissa olevalla linkillä.

Lisätiedot

Kuinka suojelemme henkilötietojasi

 • Kaikkien asiakkaiden kanssa etäasiointi ei ole mahdollista johtuen mm. teknisen valmiuden puuttumisesta tai siitä, että asiakas haluaa tavata paikan päällä.
 • Koronatilanteessa voi olla perusteltua käyttää Skype-/Teams-neuvottelupuheluita tai puhelinta työntekijän ja asiakkaan välisessä asioinnissa, jotta voidaan minimoida tartuntariskit.
 • Vaikka eletäänkin poikkeuksellisia aikoja, tietosuojasta on pidettävä huolta.
 • Seuraavat ohjeet ovat voimassa koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen ajan.

Skype ja Teams

 • Linkki Skype-/Teams-puheluun voidaan toimittaa asiakkaalle salatulla sähköpostilla. Linkin lähettämiseen sijaan asiakkaalle voi myös soittaa Skypellä/Teamsillä sovittuna ajankohtana.
 • Asiakkaalta kysytään puhelimitse etukäteen suostumus, että tapaaminen voidaan hoitaa Skypen/Teamsin kautta ja että tapaamislinkki voidaan lähettää sähköpostiin. Suostumuksen kysymisen yhteydessä on tärkeää tarkistaa, että sähköpostiosoite on oikea.
 • Jos emme tunne asiakasta entuudestaan, pyydämme häntä näyttämään neuvottelupuhelun alussa kameralle henkilöllisyystodistuksen/ajokortin, jotta voimme varmistaa, että kyseessä on oikea henkilö. Kirjaamme tunnistamiseen käytetyn menetelmän asiakastietojärjestelmäämme. Käytämme lähtökohtaisesti videopuhelua, koska asiakas on tällöin helpompi tunnistaa.
 • Tapaamisen sisällöstä teemme kirjaukset asiakastietojärjestelmään vastaavasti kuin muussakin asioinnissa.
 • Emme tallenna puhelua. Jos asiakkaamme alkaa tallentaa puhelua, suosittelemme asiakkaalle, että hän ei tallenna puhelua (tallentamisesta tulee ilmoitus keskustelun toiselle osapuolelle).
 • Emme käytä lähtökohtaisesti chat-ominaisuutta. Käytämme chattia tarvittaessa vain esim. yhteysongelmien selvittämiseen. Emme kirjoita chattiin mitään asiakas- tai tunnistetietoja.
 • Asiakkaan kotona voi olla paikalla sivullisia, joille kyseiset asiat eivät kuulu. Asiakkaan on hyvä tietää, että hän itse vastaa siitä, ketä paikalla on. Teemme myös kotona töitä, joten huomioithan myös tämän ennen kuin kerrot arkaluontoisia tietoja meille, jotta voimme varmistaa siirtymisen turvalliseen paikkaan.

Miten toimimme tietomurron tapahtuessa

Tietomurron sattuessa pyrimme selvittämään mihin tietoihin on päästy käsiksi ja millä tavalla sekä teemme tarvittaessa poliisille tutkintapyynnön tietomurrosta.

Kolmannet osapuolet, joilta saamme henkilötietoa

Saamme henkilötietoja pääasiassa suomalaisilta toimijoilta, kuten verottaja ja prh sekä tarvittaessa työhön liittyviltä viranomaisilta.

Henkilötietoon liittyvä automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Meillä ei ole käytössä automaattista profilointi ja päätöksentekoa henkilötietojen käsittelyssä.

Toimialaan liittyvä lainsäädäntö

Noudatamme taloushallintoalan yleisiä ohjeita ja ohjeistuksia sekä yleistä Suomen lainsäädäntöä.