Bokförings- och bokslutstjänster

0 5/2022 | veikkolassa 5/20220 5/2022 | veikkolassa 5/20220 5/2022 | nummelassa 5/20220 5/2022 | nummelassa 5/20220 5/2022 | espoossa 5/20220 5/2022 | nummelassa 5/20220 5/2022 | boksluttjänster 5/20220 5/2022 | nummelassa 5/20220 5/2022 | bokföring 5/20220 5/2022 | uusimaa 5/20220 5/2022 | espoossa 5/20220 5/2022 | boksluttjänster 5/20220 5/2022 | espoossa 5/20220 5/2022 | boksluttjänster 5/20220 5/2022 | 5/20220 5/2022 | uusimaa 5/2022

Taloushallintoliiton Uutiset May 22, 2014

  • Taloushallintoliitto toivottaa rakennusalan ilmoitusten poikkeusmenettelyn tervetulleeksi

    Rakennusalan verovalvontaa tehostava uusi ilmoitusmenettely astuu voimaan heinäkuussa 2014. Uusi ilmoitusvelvollisuus ei koske vain rakennusyrityksiä, vaan kaikkia rakennus- ja kunnossapitotöiden tilaajia, taloyhtiöitä, kuntia, kotitalouksia ja kaikkia rakentamispalveluita tilaavia yrityksiä toimialasta riippumatta.

Digest powered by RSS Digest