Bokförings- och bokslutstjänster

0 10/2021 | veikkolassa 10/20210 10/2021 | nummelassa 10/20210 10/2021 | nummelassa 10/20210 10/2021 | nummelassa 10/20210 10/2021 | på svenska 10/20210 10/2021 | nummelassa 10/20210 10/2021 | bokföring 10/20210 10/2021 | boksluttjänster 10/20210 10/2021 | edullinen kirjanpito 10/20210 10/2021 | boksluttjänster 10/20210 10/2021 | boksluttjänster 10/20210 10/2021 | uudenmaan tilipalvelut 10/20210 10/2021 | uusimaa 10/20210 10/2021 | 10/20210 10/2021 | uudenmaan tilipalvelut 10/20210 10/2021 | 10/2021

Taloushallintoliiton Uutiset April 24, 2014

  • Taloushallintoliittoa kuultu kirjanpitolain uudistamistyössä

    Työ- ja elinkeinoministeriön työryhmän linjaukset myötäilivät niitä näkemyksiä, joita Taloushallintoliitto on esittänyt uutta tilinpäätösdirektiiviä valmisteltaessa ja sen antamisen jälkeen viime kesäkuussa. Näin voitiin todeta 11.4.2014 Säätytalolla järjestetyssä kuulemistilaisuudessa Helsingissä.

Digest powered by RSS Digest